Cel projektu

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowo-edukacyjnej u min. 90% z 120 osób młodych, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu-tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby w wieku 15-24 lat, osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, osoby z niepełnosprawnościami; zamieszkałe w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie woj. wielkopolskiego.

W ramach projektu zapewniamy kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie, dostosowane zdiagnozowanych potrzeb uczestników, a także do potrzeb regionalnego rynku pracy...

[ czytaj więcej ]

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do 120 osób młodych, w wieku 15-29 lat, bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu-tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby w wieku 15-24 lata, osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, osoby z niepełnosprawnościami z wyłączeniem następujących grup:

- młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca piecze (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem ...

[ czytaj więcej ]

Rekrutacja

Planowany termin rekrutacji uczestników:

I TURA: listopad 2016 r.- luty 2017 r. (UWAGA! Rekrutacja przedłużona do kwietnia 2017 r.)

II TURA: wrzesień 2017 r.- luty 2018 r.

Dokumentacja rekrutacyjna oraz formularze zgłoszeniowe pojawią się niebawem na naszej stronie www, będą dostępne również w Biurze Projektu.

Zachęcamy Państwa do osobistego spotkania z Zespołem Projektowym, w Biurze Projektu,  podczas którego przedstawimy Państwu zakres projektu, działania, formy wsparcia, korzyści z udziału w projekcie– podczas spotkań będzie możliwość zgłoszenia uczestnictwa w projekcie oraz wypełnienia formularzy zgłoszeniowych wspólnie z specjalista ds. rekrutacji i szkoleń.

[ czytaj więcej ]

Informacje

Planowane efekty

  • min. 17% osób z niepełnosprawnościami
  • min. 35% osób długotrwale bezrobotnych
  • min. 36% osób o niskich kwalifikacjach
  • min. 43% osób nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych grup