Rekrutacja

Planowany termin rekrutacji uczestników:

sierpień – grudzień 2018 r. (rekrutacja ciągła)

Dokumentacja rekrutacyjna oraz formularze zgłoszeniowe pojawią się niebawem na naszej stronie www oraz będą dostępne w Biurze Projektu.

Zachęcamy Państwa do osobistego spotkania z Zespołem Projektowym, w Biurze Projektu oraz do uczestnictwa w spotkaniach rekrutacyjnych na terenie powiatów objętych wsparciem. Podczas spotkań nasz Zespół Projektowy przedstawi zakres projektu, działania, formy wsparcia, korzyści dla uczestników –będzie również możliwość zgłoszenia do udziału w projekcie oraz wypełnienia formularzy zgłoszeniowych wspólnie ze Specjalistą ds. Rekrutacji i Szkoleń.