Informacje

15.03.2018 r. Harmonogram realizacji wsparcia - IPD

23.04.2018 r. AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU

17.04.2018 r. - AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU

10.04.2018 r. - AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU

Szanowni Państwo,

Kolejni Uczestnicy/czki rozpoczynają wsparcie w ramach projektu "Nie bądź bierny na rynku pracy" nr POWR.01.02.01-30-0122/15. Zaczynamy od "Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowaniu możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (wraz z utworzeniem IPD)".

Poniżej znajdą Państwo harmonogram realizacji wsparcia. Harmonogram jest na bieżąco aktualizowany.