Rekrutacja

Planowany termin rekrutacji uczestników:

I TURA: listopad 2016 r.- luty 2017 r. (UWAGA! Rekrutacja przedłużona do kwietnia 2017 r.).

II TURA: wrzesień 2017 r.- luty 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny do pobrania poniżej.

Zachęcamy do osobistego spotkania z Zespołem Projektowym, w Biurze Projektu,  podczas którego przedstawimy Państwu zakres projektu, działania, formy wsparcia, korzyści z udziału w projekcie – podczas spotkań będzie możliwość zgłoszenia uczestnictwa w projekcie oraz wypełnienia formularzy zgłoszeniowych wspólnie z specjalistą ds. rekrutacji i szkoleń.

Warunkiem zgłoszenia Kandydatki/Kandydata do udziału w Projektcie jest zapoznanie się z Regulaminem Projektu oraz wypełnienie, podpisanie i złożenie w biurze projektu Formularza Zgłoszeniowego: